Navigácia

Partneri školyPracovné ponuky - edujobs.sk

Edujobs.sk - kompletná ponuka práce na našej škole

Informačná bezpečnosťInformačná bezpečnosť

Kontaktné údaje v prípade uplatňovania práv dotknutých osôb - https://cubsplus.sk/

Návšteva prezidenta SR

Návšteva prezidenta SR


Na pozvanie pani riaditeľky Aleny Rerkovej navštívil našu školu 05. decembra 2014 prezident SR Andrej Kiska.

FOTKY prezident

Návšteva u prezidentky SR

Dňa 06. 12. 2019 sa naši žiaci, pani riaditeľka a Mgr. Jana Barillová zúčastnili na pozvanie prezidentky republiky Zuzany Čaputovej návštevy v Prezidentskom paláci.

Škola - dron video

Projekty

Národný projekt Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít I. - NP PRIM  1/2017 - 12/2020

Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II. - NP POP II.  30. 06. 2020 – 31. 12. 2022

   

Štvrtok 21. 1. 2021

Štvrtok 21. 1. 2021

Narodeniny a meniny

Dnes (Štvrtok 21.1.2021)
Jana Jane Vidiš (II. A)
Juraj Školník (Motýliky)
Zajtra (Piatok 22.1.2021)
Dalibor Gallovič (II. B)
Pozajtra (Sobota 23.1.2021)
Mária Terézia Gapčová (V. A)
Miloš Urban (I. A)

Novinky - video

Počet návštev

Počet návštev: 4284463

Akcie

 • Darujte nám 2%

  Pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane, ďakujeme.

  TLAČIVO alebo údaje nájdete tu tlačivo tu alebo na ľavej lište alebo hornej lište- 2% z dane.

 • Oznam výchovnej poradkyne

  Vážení rodičia žiakov 5. ročníkov!

  V prípade záujmu vašich detí o štúdium na osemročných gymnáziách, kontaktujte výchovnú poradkyňu Mgr. Gabrielu Krompigelovú do 31.01.2021. Bližšie informácie Vám budú poskytnuté prostredníctvom EduPage, mailovej adresy gabriela.krompigelova@gmail.com alebo na tel. čísle +421 904 519 302 v pracovných dňoch od 8:00 do 15:00.

 • Dištančné vzdelávanie /z domu/ pokračuje aj od 18. 01. 2021 do odvolania.

  link na článok ministerstva školstva

  Rozhodnutie_MS_11_1_2021.pdf

 • Rozhodnutie ministra

  Rozhodnutie ministra školstva SR o ukončení k I. polroku, testovaní 5 a 9, prijímaní žiakov na stredné školy a maturitných skúškach.

  Otvorte si link ----- Rozhodnutie_MSkolstva.pdf

 • Rozvrh pre dištančné vzdelávanie

  Od pondelka 11. 01. 2021 začína platiť špeciálny rozvrh, podľa ktorého sa budú žiaci učiť, hodiny sú uvedené aj v elektronickej triednej knihe po prihlásení do EduPage.

  0.A I.A-I.B II.A-II.B III.A-III.B IV.A-IV.B

  V.A-V.B VI.A-B-C VII.A-B VIII.A-B IX.A

 • OZNAM ZŠ a MŠ

  Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Hrabušice oznamuje žiakom školy a ich zákonným zástupcom, že na základe nariadenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky sa budú všetci žiaci školy od 11. 1. 2021 do odvolania vzdelávať dištančnou formou – teda doma. Rozvrh bude upravený podľa platnej vyhlášky a vyučovacie hodiny budú zadané v EduPage - elektronickej triednej knihe.

  Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Hrabušice oznamuje zákonným zástupcom detí navštevujúcich Materskú školu v Hrabušiciach, že prevádzka Materskej školy bude od 11. 1. 2021 do odvolania prerušená.

 • OZNAM-Dištančné vzdelávanie

  Od 21. 12. 2020 do 08. 01. 2021 počas vianočných prázdnin dištančné vyučovanie neprebieha.

  Hodnotiť zadania a pracovné listy je možné.

 • Rozhodnutie ministra z 11. 12. 2020

  Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 písm. c) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhoduje takto:

  1. Vianočné prázdniny sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnia vo všetkých základných školách a stredných školách v termíne od 21. decembra 2020 do 8. januára 2021.
  1. V materských školách sa v termíne od 21. decembra 2020 do 8. januára 2021 p
 • Dejepisná olympiáda

  Dňa 9.12.2020 sa v súlade s prijatými pandemickými opatreniami uskutočnilo školské kolo dejepisnej olympiády 6., 8. a 9. ročník. Úspešným riešiteľom olympiády sa stala žiačka VI.A triedy Nina Zentková, ktorá bude našu školu reprezentovať v okresnom kole. Zúčastneným žiakom ďakujem a Nine želám veľa úspechov v ďalšom kole. Krompigelová

 • OZNAM Materskej školy

  Oznamujeme zákonným zástupcom žiakov Materskej školy v Hrabušiciach, že od 14. 12. 2020 /pondelok/ až do odvolania sa prerušuje prevádzka všetkých tried materskej školy.

 • Oznam

  Oznamujeme zákonným zástupcom žiakov, že od 10. 12. 2020 sa vyučovanie v skupinách pre žiakov druhého stupňa ruší. Všetci žiaci II. stupňa (5. až 9. ročník) sa budú učiť dištančne, čiže doma. Žiaci I. stupňa pokračujú v prezenčnej výučbe (v škole) do 18. 12. 2020 (piatok). Vianočné prázdniny začínajú 21. 12. 2020 (v pondelok).

 • Dejepis

  V období prerušeného prezenčného vzdelávania sa žiaci 5. a 6. ročníka vzdelávajú dištančnou formou a v predmete dejepis často aj tvorivou a hernou metódou. Získané vedomosti z dištančného vyučovania pretvárajú do pekných projektov. Verím, že takto si lepšie uchovajú získané poznatky z hodín a prajem všetkým žiakom veľa ďalších nápadov. p. uč. Krompigelová

 • Mikuláš

  Dnes navštívil Materskú školu a Základnú školu I. stupeň Mikuláš. Deti mu zaspievali, zarecitovali a dostali i sladkú odmenu.

 • Záložka spája školy

  Chcela by som poďakovať za tento nápaditý projekt vo svojom mene a v mene ostatných kolegov. Bohužiaľ, čas vypracovania sa musel predĺžiť, pretože naša škola sa ocitla 3 týždne v karanténe. Napriek tomu si žiaci 3.A vychutnávali chvíle strávené na jeho vypracovaní. Počas projektu mali čitateľský maratón, kde tretiaci s radosťou čítali. Okrem toho vyrábali čitateľské denníky. Hodnotili sme žiakov, ktorí prečítali najviac kníh s poéziou a prózou. Žiaci na záver projektu napísali list vybranej škole v Opave, kde jej opísali svoje postrehy. S radosťou sme poslali žiakom z Čiech propagačné materiály o Slovenskom raji. Tešíme sa, že práve naše záložky prispejú k čítaniu kníh, a tým podporia správnu vec.

 • Tvorivá úloha

  V čase dištančného vzdelávania žiaci III.A triedy, okrem precízneho vypracovania zadaných úloh z MAT a SJL, nachádzali zábavu, tvorivé učenie a manuálne zručnosti v činnostiach, ktoré začínajú byť v dnešnej dobe radené na druhoradé miesto. Zhotovili šarkanov podľa vlastnej fantázie. Čitateľské denníky doplnili o prečítanú knihu podľa vlastného výberu. Pochvala patrí žiakom a rodičom III.A triedy.

 • Olympiáda z anglického jazyka

  Naši žiaci mali možnosť aj v tomto školskom roku 2020/2021 preveriť si vedomosti z cudzieho jazyka a to v 31. kole olympiády v anglickom jazyku. Olympiáda prebiehala netradičným spôsobom, teda nie klasickou prezenčnou, ale dištančnou formou. Test bol zameraný na slovnú zásobu, gramatiku, čítanie s porozumením a tvorivú časť - prácu s obrázkom. Niektorí naši ôsmaci a deviataci naozaj milo prekvapili, čo sa odrazilo aj na ich výsledkoch. Umiestnenie v súťaži: 10. miesto získal Lukáš Barabas, 9. miesto: Natália Nadžadyová, 8. miesto: Klaudia Gabčová, 7. miesto: Denis Guľaši, 6.miesto: Timotej Barabas, 5. miesto: Vladimír Kyčák, 4. miesto: Miroslava Cimmermanová, 3. miesto: Anna Kyčáková, 2. miesto: Jakub Jozefčák a víťazkou školského kola OAJ 2020/2021 sa stala Selena Kroščenová z 9.A triedy, ktorá nás bude reprezentovať v okresnom kole. Srdečne blahoželáme!

 • Oznam ZŠ

  Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Hrabušice oznamuje žiakom školy a ich zákonným zástupcom, že vyučovanie pre všetkých žiakov prvého stupňa a pre žiakov druhého stupňa, ktorým to bolo oznámené bude pokračovať v škole od 18. novembra 2020 /streda/. Ostatní žiaci druhého stupňa pokračujú v dištančnom vzdelávaní.

  V zmysle opatrení Ministerstva školstva sú zákonní zástupcovia pred vstupom ich detí do školy povinní podpísať Vyhlásenie o bezinfekčnosti - Vyhlásenie tu . Toto tlačivo je uverejnené na webovej stránke Základnej školy v Hrabušiciach. V prípade, ak domácnosť nedisponuje tlačiarňou, na ktorej by si mohol rodič vyššie spomenuté tlačivo vytlačiť, je povinný dostaviť sa 18. novembra 2020 s dieťaťom do školy a pred školou toto tlačivo podpísať. Všetci zákonní zástupcovia sú povinní prísť podpísať tlačivá v rúškach a so svojim vlastným perom. Dieťa bez podpísaného tlačiva nebude môcť 18. novembra vojsť do budovy školy.

 • Olympiáda zo slovenského jazyka

  Aj v tomto školskom roku si naši žiaci preverili svoje vedomosti a tvorivú činnosť, a to už v XIII. kole Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Tentokrát sa všetko udialo netradične – dištančným spôsobom, pričom žiaci absolvovali vedomostnú a štylistickú časť. Výborne to zvládli aj ôsmaci, aj deviataci, čo sa patrične odrazilo na ich výsledkoch.

  Tu je umiestnenie: 7. miesto získala – Tatiana Gabčová z 8. A, 6. miesto – Barbora Kroščenová z 8. A, 5. miesto – Štefánia Drencsényiová z 9. A, 4. miesto – Natália Nadžadyová z 8. A. Na 3. mieste uspela Agáta Kollárová z 8. A, 2. miestom nás potešila Anna Kyčáková z 9. A a víťazkou školského kola OSJL 2020/2021 sa stala Eva Ščuková z 9. A triedy, ktorá nás bude reprezentovať v okresnom kole. Blahoželáme!

 • Televízne vyučovanie pokračuje

  Štátny pedagogický ústav v spolupráci s RTVS a neziskovou organizáciou Indícia spúšťa od zajtrajšieho dňa opäť televízne vysielanie pre žiakov 1. stupňa základných škôl pod názvom Školský klub. V jesennom termíne od 11. novembra do 17. decembra bude nadväzovať na vysielanie z jarných mesiacov.

  Relácia sa bude vysielať od stredy 11. 11. 2020 na STV 2 o 9:00 hod.

  Školský klub alebo Hodinka z triedy bez kriedy sa vracia na televízne obrazovky. Učitelia predstavia žiakom prvého stupňa zaujímavou a hravou formou učivo z oblasti slovenčiny, vlastivedy, matematiky a prírodovedy. Asistovať im pri tom budú štyria detskí pomocníci. Relácia vzniká v spolupráci so Štátnym pedagogickým ústavom a neziskovou organizáciou Indícia.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Hrabušice
  Hlavná 369/91, 053 15 Hrabušice
 • 053/44 90 300 kancelária riaditeľky školy
  053/44 31 891 materská škola - zástupkyňa MŠ
  053/44 90 296 vedúca školskej jedálne
  riaditeľka školy - 0911 158 708
  zástupkyňa riaditeľky školy - 0948 070 234
  zástupca riaditeľky školy - 0911 528 708

Fotogaléria