Navigácia

Naši sponzori
Pracovné ponuky - edujobs.sk

Edujobs.sk - kompletná ponuka práce na našej škole

Návšteva prezidenta SR

Návšteva prezidenta SR


Na pozvanie pani riaditeľky Aleny Rerkovej navštívil našu školu 05. decembra 2014 prezident SR Andrej Kiska.

FOTKY prezident

Škola - dron video

Projekty

     

   

Streda 19. 12. 2018

Streda 19. 12. 2018

Narodeniny a meniny

Dnes (Streda 19.12.2018)
Miroslava Cimermanová (VII. A)
Tomáš Žiga (IV. B)
Zajtra (Štvrtok 20.12.2018)
Vivien Brezinová (II. B)
Dagmar Borošová

Novinky - video

Počet návštev

Počet návštev: 3202277

Akcie

 • OZNAM

  Plavecký výcvik

  Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Hrabušice Vám oznamuje, že plavecký výcvik žiakov základnej školy 3. a 6. ročníka sa uskutoční od 14. januára do 18. januára 2019 (plaváreň Svit).

 • Celoslovenská súťaž o najkrajšiu výzdobu

  http://talentagent.sk/sutaz/181-vianoce-na-skole

  Naša škola sa zapojila do súťaže o najkrajšiu výzdobu. Umiestnili sme sa na 2. mieste, a tak ďakujeme všetkým, ktorí sa do hlasovania zapojili. Ďakujeme.

  http://2.miesto získa: Elektrický mlynček na kávu BOSCH, 20 croisantov 7 days a 500 kreditov

  http://talentagent.sk/detail/5117-vianocna-krajinka LINK TU

 • Vianočná pošta

  Žiaci 3.B sa zapojili do projektu, vyrábali vianočné pohľadnice pre seniorov. Nezabudli napísať vianočný vinš so želaním veselých Vianoc. Tieto pohľadnice poslali poštou pre seniorov. FOTKY tu

 • Kamaráti

  V decembri 2018 si naši žiaci z 2. A triedy začali písať s priateľmi druhákmi zo ZŠ s MŠ v Šúrovciach. Veľmi sa tešia, že si našli nových kamarátov, ktorí sú ich rovesníkmi a zároveň si takýmto spôsobom môžu cibriť písomnú komunikáciu. A ktovie, raz nás možno druháci zo Šúroviec navštívia aj osobne:-) FOTKA tu

 • Zdravá výživa

  FOTKY tu

  Dňa 06.12.2018 žiaci IV.A triedy pripravovali zdravý jogurtovo - ovocný šalát, dozvedeli sa o správnom stravovaní, čo je nášmu telu prospešné a čo je škodlivé. Na šaláte si pochutili.

 • Svätý Mikuláš
  6. 12. 2018

  FOTKY tu

  Aj tento rok zavítal na našu školu sv. Mikuláš, aby obdaroval naše deti. Za sprievodu pani riaditeľky návštívil každú triedu a rozdal mnoho balíčkov plných sladkostí. Žiaci mu za to poďakovali a niektorí aj zarecitovali a zaspievali. Odmenou nám všetkým boli usmiate detské tváre, radosť v očkách a detský smiech.

 • Beseda

  FOTKY tu

  Dňa 23.11.2018 sa zúčastnili žiaci 5.B, 6.B, 7.B, 8.B besedy s príslušníkom PZ v Spišskej Novej Vsi kpt. Mgr. Petrom Langom na tému "Šikana a kyberšikana", táto téma je v súčasnosti veľmi aktuálna.

 • Švihadlománia

  FOTKY tu

  Dňa 22.11.2018 prebehla súťaž žiakov prvého stupňa v skákaní cez švihadlo pod názvom Švihadlománia. Cieľom bolo zapojiť žiakov do pohybovej aktivity. Súťaže sa zúčastnilo 25 žiakov. Najlepší výkon dosiahol Štefan Pecha z 2.B triedy, ktorý získal 1. miesto za 166 skokov. Na druhom mieste sa umiestnil Marek Brezina z 2. B triedy, ktorý preskočil 100 skokov. Tretí bol Stanko Kollár z 3.B, ktorý preskočil 89 skokov.

 • Testovanie žiakov 5. ročníka - T5
  6. 11. 2018

  Vážení rodičia,

  Certifikačné testovanie žiakov 5. ročníka sa uskutoční dňa 21. novembra 2018 (streda). Zúčastnia sa ho žiaci 5.ročníka ZŠ. Žiaci budú testovaní z matematiky a slovenského jazyka a literatúry. Bližšie informácie a harmonogram nájdete na:

  TESTOVANIE_5_pokyny.docx

  nucem.sk

  špecifikácia testu z MAT

  špecifikácia testu zo SJL

  INFO k testovaniu

  Precvičiť a pozrieť si cvičný test môžte tu:

  1.cvičný test slovenský jazyk 1.1 cvičný odpoveďový hárok SJL

  2.cvičný test matematika 2.1cvičný odpoveďový hárok z matematiky

 • Fotky tu.
  Dňa 15.11.2018 sa žiaci VI. A, VI. B, VIII. A, VIII. B triedy zúčastnili zábavno-vzdelávacieho predstavenia Kúzelná fyzika - pásma experimentov s fyzikálnou podstatou a často neočakávaným dejom (fyzikálne kúzla). Jednotlivé experimenty boli vyberané tak, aby zaujali divákov všetkých vekových kategórii. Cieľom predstavenia bolo vzbudiť záujem o fyzikálne deje okolo nás, vnímať fyziku na každom kroku a popularizovať túto krásnu vednú disciplínu. Veď stačí, že sa potkneme a už cítime Gravitačnú silu v celej svojej kráse.

 • Deň, keď zmĺkli všetky zbrane

  FOTKY tu

  11. 11. 2018 si celý svet zvonením zvonov pripomenul 100. výročie ukončenia 1.svetovej vojny. Vojny, v ktorej zahynulo okolo 70-tisíc Slovákov a vyše 60 – tisíc ich ostalo do konca života zmrzačených. Aj my, žiaci sme si túto významnú udalosť pripomenuli uložením venca a zapálením sviec k hrobu neznámeho vojaka na miestnom cintoríne.

 • Botanická záhrada Košice

  FOTKY tu

  V dňoch od 09.-25.novembra sa v priestoroch Botanickej záhrady v Košiciach v spolupráci so Slovenským zväzom včelárov realizuje expozícia pod názvom "Včelársky náučný chodník", ktorú pripravila Botanická záhrada UPJŠ v Košiciach. Žiaci našej školy z V.,VI.,VII.,VIII tried sa tejto výstavy zúčastnili hneď v prvý deň. V botanickej záhrade mali možnosť spoznať nielen skleníky s množstvom exotických rastlín, ale aj včelárov, majúcich pre našich žiakov vopred organizačne pripravený včelársky náučný program. Jeho náplň spočívala v oboznámení sa so súčasnými a historickými pomôckami včelárstva, výkladom o živote a význame včiel, úľov, prácou včelára, ktorý sa snažil žiakom sprístupniť bližšie informácie o vosku ako dôležitom včeľom produkte, v rámci ktorého v spojitosti s tvorivou dielňou si mohli vyrobiť ozdobné voňavé sviečky z pravého včelieho vosku. Zároveň im bolo umožnené zakúpenie si od uznávaných včelárov výrobky zo včelích produktov a samozrejme aj chutný med, ktorý mali príležitosť ochutnať, a tak si o ňom vytvoriť chuťový a estetický obraz. V závere im bol sprístupnený včelársky náučný chodník s hmyzím hotelom, pozostávajúci z 13 informačných tabúľ, na základe ktorých sa žiaci systematicky dozvedeli viac konkrétnejších informácií . Expozícia bola zaujímavá a poučná a pevne veríme, že si z nej žiaci odniesli krásny zážitok.

 • Školské kolo olympiády zo slovenského jazyka

  FOTKY tu

  06.11.2018 sa u nás uskutočnilo školské kolo OSJL, v ktorom si naši ôsmaci a deviataci preverili svoje vedomosti a zručnosti.

  Žiaci najprv absolvovali didaktický test s rôznymi typmi úloh zameraných na čítanie s porozumením, na vedomosti z teórie literatúry či na vedomosti z jazykových rovín. Ďalšia časť pozostávala z transformácie textu. V ústnej časti súťaže si žiaci pripravili útvar podľa zadania a predviedli svoje rečnícke schopnosti.

  Najúspešnejší spomedzi ôsmich súťažiacich boli:

 • Dobšinského Košice

  FOTKY tu

  9.11. sa konala krajská súťaž v prednese rozprávky Dobšinského Košice v Košiciach. Z našej školy sa jej zúčastnili žiačky v troch kategóriách. Žiačky boli úspešné a získali pekné ocenenia. V prvej kategórii (žiaci 2. – 4. roč.) získala 1. miesto Tamara Hudáková zo 4. A triedy. V druhej kategórii (žiaci 5. – 6. roč.) získala 1. miesto Natália Nadžadyová zo 6.A triedy. A nakoniec v tretej kategórii (7. – 8. roč.) získala 2. miesto Natália Vrbovská, žiačka 8. A triedy. Blahoželáme!

 • Včelár

  FOTKY tu

  Dňa 07.11.2018 navštívil našu školu skúsený včelár s dlhoročnou praxou, pán Glevický, ktorý srdečne prijal naše pozvanie a prišiel žiakom VI. a VII. triedy odovzdať množstvo cenných skúseností a vedomostí nielen zo života samotného včelárstva, ale aj poznatky od vývinu včielky cez všetky fázy jej života. Žiaci tak mali možnosť sa podrobnejšie dozvedieť o namáhavej celoročnej práci včelára o úľ, úlohách kráľovnej, robotniciach i trúdoch žijúcich v úli. Tieto jeho vlastné znalosti nám pútavo sprístupnil prostredníctvom rozličných pomôcok, včelárskeho náradia, ktoré dopĺňali jeho slovný výklad a prezentáciu. Nepozabudol ani na včelie produkty, na ktorých si žiaci mali možnosť "zamaškrtiť" s cieľovým zameraním na poukázanie výraznejšej dôležitosti ochrany tohto vzácneho druhu pre človeka a prírodu.

 • Záložka do knihy spája školy

  Chcela by som poďakovať za tento skvelý projekt v mojom mene aj mojich kolegov. Naši žiaci si vychutnávali chvíle strávene na tomto projekte. Počas projektu sme mali čitateľský maratón. Žiaci čítali s radosťou . Okrem toho na hodinách čítania sa reprodukovali rozprávky a takto sme vhupli priamo do rozprávkových príbehov. Žiaci na záver projektu napísali list svojej vybranej škole, kde jej všetko opísali. S radosťou sme poslali žiakom naše propagačné materiály o Slovenskom raji. Tešíme sa, že práve naše záložky prispejú k čítaniu kníh a takto podporia správnu vec. FOTKY tu

 • OZNAM

  Riaditeľstvo Základnej školy, Hlavná 369 v Hrabušiciach oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)

  dňa 29. 10. 2018 (pondelok) udeľuje žiakom základnej školy a materskej školy riaditeľské voľno z prevádzkových dôvodov.

  30. 10. 2018 (utorok) je štátny sviatok.

  Od 31. 10. (streda) do 02. 11. 2018 (piatok) sú jesenné prázdniny.

  Nástup do školy/ na vyučovanie je v pondelok 05. 11. 2018.

 • Fotky tu.
  Dňa 25.10.2018 sa pre žiakov školy uskutočnil výchovný koncert pod názvom, Môj malý svet. Program sa zábavnou formou snažil deti odtiahnuť od nástrah dnešnej internetovej doby formou poznávania krásnych miest a histórie Slovenska. Počas koncertu "navštívili" významné miesta našej histórie, videli krásne prírodné scenérie a deťom bolo ukázané, že vyrastajú na tom najkrajšom mieste na svete.

 • Zážitková prírodoveda

  FOTKY tu

  V pondelok 22. októbra zažili žiaci III. A triedy zaujímavú hodinu prírodovedy. Podpísaním pracovnej zmluvy sa z nich stali námorníci – objavitelia, ktorí budú na hodinách prírodovedy neúnavne odhaľovať všetko neznáme. Kapitán Pavel rozdelil námorníkom úlohy. Silní zdatní pomocníci postavili plachetnicu z lavíc, stoličiek, starej plachty. Šikovné námorníčky navrhli a zhotovili vlajku a najlepší plavci vytvorili more s rybičkami. Keď nová loď s názvom Hornád vyplávala, čakali jej posádku počas plavby zaujímavé úlohy – vyčistiť more od plastov, dreva a iných materiálov, zistiť, či niektoré predmety plávajú na hladine alebo klesajú ku dnu... Žiakom sa objaviteľská plavba veľmi páčila a prisľúbili, že v odhaľovaní záhad budú pokračovať.

 • Šarkaniáda 2018

  FOTKY tu

  Dňa 17. 10. 2018 boli žiaci prvého stupňa na šarkaniáde. Boli ocenení tí, ktorí mali najkrajších vyrobených šarkanov, ale aj deti, ktorým šarkany vysoko lietali.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Hrabušice
  Hlavná 369/91, 053 15 Hrabušice
 • 053/44 90 300 kancelária riaditeľky školy
  053/44 90 383 I. materská škola
  053/44 31 891 II. materská škola
  053/44 90 296 vedúca školskej jedálne

Fotogaléria